Om oss

Alltid med mer personlig service

Sortimentet

DHL Presentreklam Kontorscompaniet har sedan 1994 arbetat under tre olika affärsområden:
Presentreklam och Profilartiklar, Kontorsvaror och Trycksaksproduktion, .
Vi har idag avtal med flera olika kommuner där vi hjälper med allt från idé, design, produktion, lagerhållning och distribution. Vi samarbetar med marknadens bästa leverantörer för att kunna tillhandahålla produkter i alla prisklasser.

Din profil är viktig

"Hälften av min reklambudget är slöseri, problemet är att jag inte vet vilken del."
Våra projektledare hjälper dig med att nå ett lyckat resultat.
Kontakta oss om du har funderingar kring hur just ditt företag kan profilera sig på bästa sätt.

Service

Tack vare lång erfarenhet av branschen kan vi ge snabba och korrekta svar på dina frågor.

Varför Kontorscompaniet?

För att vi har:

- Personal med hög kompetens och lång erfarenhet.
- Egen tryckeriverksamhet, för snabba leveranser!
- Lagerhållning av era produkter för distribution.
- Design och formgivning som gör ert budskap tydligare.
- Låga priser.
- Möjlighet att göra personliga besök.
- Ett brett sortiment.
- Snabba leveranser.
- Målet att du alltid ska vara nöjd och återkommande kund.Din integritet är viktig för oss

GDPR Information till kunder och leverantörer
Med anledning av EU.s nya dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft 25:e maj 2018. Den 25:e maj träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter och ger dig som kund och leverantör bättre möjligheter att påverka vår hantering. Då din integritet är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. KC Kontorslänken AB (Kontorscompaniet) behandlar personuppgifter i syfte att administrera kund och leverantörsförhållanden. Personuppgifter inhämtas i samband med att en kund eller leverantörsrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas. Även i samband med förfrågningar begär vi in personuppgifter. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen eller så länge leverantörsrelationen pågår och gallras därefter enligt särskilda rutiner. Vi säljer eller förmedlar aldrig lagrade personuppgifter till tredje part.

Code of Conduct

Läs mer om vårt arbete

Org.nummer
5564810462
Telefonnummer
08-6458510
E-postadress
info@dhlreklam.com
Besöks- och postadress
Uppköparvägen 5, 3 tr. 120 44 Årsta
Moderbolag
Kontorsgruppen i Sverige AB
I koncernen
Haninge Tryckeri & Skyltforum AB